จำนอง คือ อะไร (แบบเข้าใจง่าย)

สัญญา จำนอง คือ อะไร (แบบเข้าใจง่าย) ?

การ จำนอง คือ
 จำนอง คือ สัญญากู้เงินชนิดหนึ่ง ที่ใช้หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ (เช่น โฉนดที่ดิน,บ้าน,โรงเรือน,สิ่งปลูกสร้าเป็นต้น) โดยสัญญา จำนอง นี้จะต้องไปทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน เท่านั้นนะครับ 

การทำสัญญา จำนอง

  1. สัญญา จำนอง ต้องไม่มีการโอนทรัพย์สิน จะเป็นแค่การนำโฉนดที่ดินนั้นไปจดทะเบียนเพื่อตราไว้เป็นหลักประกัน  ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ กรมที่ดินเท่านั้นครับ
  2. ในสัญญาจำนอง ต้องระบุชัดเจนว่าทำการกู้เงินเป็นจำนวนเท่าไหร่ และทรัพย์ที่นำมาจำนอง คืออะไร มิเช่นนั้น สัญญาจะไม่สมบูรณ์
  3. กรณีที่ ผู้จำนอง(ผู้ขอกู้เงิน) เกิดผิดสัญญา ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ผู้รับจำนอง ก็ไม่สามารถยึดทรัพย์ตามกฎหมายได้ทันที เพราะทรัพย์สินนั้นยังเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกหนี้อยู่  ต้องมีกระบวนการฟ้องร้องตามกฎหมาย ให้ศาลบังคับให้ลูกหนี้ นำที่ดินนี้ไปขายทอดตลาดที่กองบังคับคดี เพื่อนำเงินไปชำระหนี้ ซึ่งจะเป็นในแบบเดียวกับที่ สถาบันการเงินฟ้องลูกหนี้ครับ

อายุความสัญญาจำนอง

สัญญาจำนอง ที่จริงแล้วไม่มีอายุความ แต่จะมีการระบุระยะเวลาชำระหนี้ และหากมีการผิดชำระเท่านั้น ตัวอย่าง เช่น ในสัญญาจะมีการระบุเอาไว้ว่า  นายตู่ ได้รับจำนองที่ดินไว้กับ นางปู กำหนดเวลารับชำระคือ 1 ปี หากไม่ชำระตามกำหนดจะคิดดอกเบี้ยเท่ากับการกู้เงิน (15% ต่อปี) ซึ่งเจ้าหนี้ สามารถทำการเก็บดอกหลังจากเวลาผิดนัดชำระได้นาน 5 ปี

แต่ถ้าหากเจ้าหนี้ไม่ได้รับการชำระใด เจ้าหนี้จะสามารถทำการฟ้องให้ชำระหนี้ที่ค้างตามกฏหมาย รวมกับดอกเบี้้ยที่ค้างเดิม และดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ผิดนัด หรือถ้าหากลูกหนี้ไม่สามารถชดใช้หนี้สินได้จริงๆ จะมีการ บังคับจำนอง เพื่อนำที่ดินนั้นไปขายทอดตลาด เพื่อนำเงินมาชดใช้

การ จำนอง คือ อะไรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

(อันนี้ไม่สำคัญข้ามได้นะครับ…..)

ลักษณะของสัญญาจำนอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 702 วรรคแรก บัญญัติว่า…

“อันว่าจำนองนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้จำนองเอาทรัพย์สินตราไว้แก่บุคคลอีกคน หนึ่งเรียกว่าผู้รับจำนองเป็นการประกันการชำระหนี้โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สิน นั้นให้แก่ผู้รับจำนอง”

วรรคสอง บัญญัติว่า…

“ผู้รับจำนองชอบที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญ มิพักต้องพิเคราะห์ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะได้โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้ว หรือหาไม่”

ทรัพย์สินที่ใช้จำนอง มีอะไรบ้าง 

  1. อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด เช่น โฉนดที่ดิน,บ้าน,โรงเรือน,สิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น
  2. สังหาริมทรัพย์ บางประเภท ได้แก่ เรือ มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป, แพ, สัตว์พาหนะ และสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ซึ่งกฎหมายหากบัญญัติไว้ให้จดทะเบียนเฉพาะการ

สังหาริมทรัพย์ โดยทั่วไปจำนองไม่ได้ เช่น รถยนต์,ทอง,นาฬิกา เป็นต้น

การ จำนอง เหมาะกับใคร

การ จำนอง จะเหมาะสำหรับ คนที่ต้องการกู้เงิน ที่ต้องการอณุมัติเงินเร็ว และไม่ต้องการที่จะขายบ้าน หรืออสังหาริมทรัพย์นั้นๆ การจำนอง โดยปกติแล้ว จะได้วงเงินประมาณ 10-30% ของราคาประเมินเท่านั้น ซึ่งหากถ้าท่านต้องการวงเงินที่มากกว่านี้ อาจจะต้องเป็นสัญญากู้เงิน อีกชนิดหนึ่ง ที่เรียกกันว่า สัญญาขายฝาก ครับ

สำหรับเรื่องราวของการขายฝาก ผู้ที่คิดจะทำจำนองก็ควรจะรู้จักไว้ด้วยนะครับ ติดตามได้ที่ Link ต่อไปนี้เลยครับ


หากท่านกำลังมองหานายทุน ที่ไว้ใจได้ คุยง่าย เป็นกันเอง อธิบายรายละเอียดชัดเจน
เชิญได้ที่ baan-hengheng.com 
หรือ ติดต่อมาคุยได้ที่ 099-495-9793(คุณวิทย์) Line: baanheng