จำนอง ขายฝาก ต่างกันอย่างไร

จำนอง ขายฝาก ต่างกันอย่างไร

จำนอง ขายฝาก ต่างกันอย่างไร
ในหัวข้อข้อนี้ เราจะมาเปรียบเทียบกันดูแบบชัดๆเลยว่า การทำสัญญา จำนอง ขายฝาก ต่างกันอย่างไร แต่สำหรับท่านที่ยัง ไม่รู้จักว่าสัญญา จำนอง ขายฝาก คืออะไร แนะนำให้อ่านบทความสั้นๆ เข้าใจง่าย ได้ตามลิงค์นี้เลยครับ จำนอง คือ อะไร (แบบเข้าใจง่าย) , ขายฝาก คือ อะไร (แบบเข้าใจง่าย)

จุดมุ่งหมายในการทำสัญญา

ทั้งสัญญา จำนอง และขายฝาก เป็นสัญญาที่นิยมใช้ในการกู้เงิน ระหว่างเจ้าหนี้ และลูกหนี้ โดยมี อสังหาริมทรัพย์ เป็นหลักประกัน

สัญญา จำนอง ขายฝาก

สัญญาจำนอง : ลูกหนี้ไม่ต้องโอนทรัพย์ไปอยู่ในมือเจ้าหนี้

สัญญาขายฝาก : ลูกหนี้ต้องโอนทรัพย์ไปอยู่ในมือเจ้าหนี้

สถานที่ทำสัญญา

ทั้งสัญญา จำนอง และขายฝาก ต้องทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่พนักงาน ณ กรมที่ดินเท่านั้น

ระยะ เวลาในการทำสัญญา

สัญญาจำนอง : ตกลงทำเวลาที่จะชำระหนี้คืน พร้อมสินไถ่ ตามที่ตกลงกัน

สัญญาขายฝาก : ตกลงทำเวลาที่จะชำระหนี้คืน พร้อมสินไถ่ ตามที่ตกลงกัน แต่ต้องไม่เกิน 10 ปี

ในกรณีทำผิดสัญญา

สัญญาจำนอง : หากครบสัญญาแล้ว สามารถจ่ายดอกเบี้ย เพื่อต่อเวลาได้อีกไม่เกิน 5 ปี หรือผู้รับจำนองจะฟ้องศาลเพื่อบังคับจำนอง แล้วให้กองบังคับคดีประมูลขาย เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ ซึ่งระหว่างที่โดนฟ้องบังคับจำนอง ที่ดินนั้นๆ จะไม่สามารถนำมาขายเองได้แล้ว

สัญญาขายฝาก : ลูกหนี้ต้องมาไถ่ภายในกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา หากเลยกำหนดเวลา  ตามกฏหมายสามารถขยายเวลาขายฝากได้ กี่ครั้งก็ได้ ครั้งละนานเท่าใดก็ได้ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 10 ปี

ค่าจดทะเบียน

สัญญาจำนอง : เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 คิดจากวงเงินที่นำมาจำนอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

สัญญาขายฝาก : เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 จากราคาประเมิณ และต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด

วงเงินในการอนุมัติ

สัญญาจำนอง : ส่วนใหญ่จะได้วงเงินประมาณ 30% ของราคาประเมิณ

สัญญาขายฝาก : ได้วงเงิน 40-70% ของราคาประเมิณ

*** เหตุผลที่ขายฝาก ได้วงเงินมากกว่าการ จำนอง เพราะเหตุผลในด้านของความเสี่ยงของเจ้าหนี้ครับ เพราะ การขายฝาก หากลูกหนี้เกิดผิดสัญญา เจ้าหนี้จะได้ที่ดินมาเป็นกรรมสิทธิ์ทันที แต่ในกรณีจำนอง หากลูกหนี้เกิดผิดนัดชำระ หรือไม่สามารถชำระได้ ทางเจ้าหนี้จะต้องทำการฟ้องบังคับ ขึ้นโรงขึ้นศาล ซึ่งมีความเสี่ยง และยุ่งยากลำบากกว่ามาก เพราะฉะนั้นในเคสที่ทางเจ้าหนี้จะรับจำนองจริงๆ ทรัพย์นั้นควรมีสภาพคล่องที่ดีพอ หรือประเมิณแล้วว่าทางลูกหนี้ มีกำลังในการชำระหนี้ได้สบาย จึงจะคุ้มที่จะลงทุนปล่อยกู้

สำหรับเรื่องราวของการจำนอง ขายฝาก ยังมีหัวข้อน่าสนใจที่ควรจะศึกษาเพิ่มเติมอีกมากมาย ก่อนคิดที่จะทำสัญญา ติดตามได้ที่ Link ต่อไปนี้เลยครับ

หรือหากท่านกำลังมองหานายทุน ที่ไว้ใจได้ คุยง่าย เป็นกันเอง อธิบายรายละเอียดชัดเจน
เชิญได้ที่ baan-hengheng.com 
หรือ ติดต่อมาคุยได้ที่ 099-495-9793(คุณวิทย์) Line: baanheng


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *